Soudní spory a rozhodčí řízení

Přestože advokátní kancelář Balcar, Polanský & Spol. preferuje řešení sporů svých klientů mimosoudní cestou, má se sporným řízením rozsáhlé zkušenosti. Naši advokáti zastupují klienty ve všech druzích sporného řízení, a to jak před soudy obecnými, tak před soudy rozhodčími; máme zkušenosti také se zastupováním klientů v rámci správního soudnictví i před Ústavním soudem. V návaznosti na nalézací řízení zajišťujeme ve spolupráci s exekutory efektivní vymáhání přiznaných pohledávek našich klientů.

Naše služby v této oblasti zahrnují:
 

  • zastupování v obchodních sporech a ve správním řízení
  • zastupování v daňovém řízení
  • zastupování v konkurzním řízení
  • zastupování v exekučním řízení
  • zastupování v rozhodčím a mezinárodním rozhodčím řízení
  • alternativní formy řešení sporů