Obchodní závazkové právo

Naše služby v této oblasti zahrnují:
 

  • zakládání společností
  • organizace valných hromad a zasedání dalších orgánů společností
  • příprava akcionářských dohod
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
  • likvidace společností
  • příprava a posuzování obchodněprávních smluv
  • úpadkové právo a vymáhání pohledávek