Pracovní právo

Advokátní kancelář Balcar, Polanský & Spol. poskytuje komplexní poradenství v oblastech souvisejících s pracovněprávními vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Na základě konkrétních požadavků klientů připravíme efektivní řešení pro správu zaměstnanecké agendy, od právního auditu pracovněprávní dokumentace až po řešení individuálních pracovněprávních sporů.

Naše služby v této oblasti zahrnují:
 

 • pracovní a manažerské smlouvy
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • příprava a aktualizace vnitřních pracovněprávních předpisů
 • dočasné přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a restrukturalizace zaměstnavatelů
 • rozvazování pracovního poměru, organizační změny, restrukturalizace a hromadné propouštění
 • ochrana zaměstnanců
 • kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv
 • ochrana zdraví a bezpečnosti při práci
 • problematika účasti zaměstnanců na systémech sociálního pojištění
 • implementace práva Evropské unie
 • poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR a SR
 • poradenství při vysílání českých a slovenských zaměstnanců do zahraničí