Právo duševního vlastnictví

Advokátní kancelář Balcar, Polanský & Spol. má široké zkušenosti v oblasti práva duševního vlastnictví, zejména v oblasti ochrany a registrace ochranných známek. Poskytovali jsme rovněž právní služby při sjednávání a posuzování licenčních a franchisingových smluv, sponzorských smluv, a při převodech práv k ochranným známkám.

Naše služby v této oblasti zahrnují:
 

  • poradenství v oblasti práva ochranných známek, doménových jmen, autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví
  • registrace práv duševního vlastnictví
  • zastupování ve sporech z oblasti práva duševního vlastnictví v občanskoprávním, trestním a správním řízení
    due diligence v oblasti práva duševního vlastnictví
  • příprava a posuzování licenčních a distributorských smluv, právní služby v oblasti internetu, franchising