Korporátní právo / M&A

Naše služby v této oblasti zahrnují:
 

  • fúze a akvizice
  • joint ventures
  • právní audit (due diligence)
  • zastupování ve sporech mezi společníky nebo akcionáři
  • ochrana práv společníků a akcionářů
  • hospodářská soutěž
  • zastupování v soudním, rozhodčím a správním řízení