Novinky :


    archív >>>

    Prečo si zvoliť Balcar, Polanský & Spol.?

    Naša práca smeruje k naplneniu Vašich cieľov. Advokátska kancelária Balcar, Polanský & Spol. bola založená v roku 1990 ako jedna z prvých v Československu. Od tej doby sa zameriavame na hľadanie efektívnych riešení, ktoré prispievajú k úsiliu našich klientov uspieť v rýchlo sa rozvíjajúcom trhovom prostredí.

    Naši právnici sú prvotriednymi odborníkmi. Máme skúsenosti s poskytovaním právnych služieb vo všetkých oblastiach práva, od komplexného poradenstva v oblastiach fúzií/akvizícií a obchodných záväzkových vzťahov, až po oblasti regulácií trhov a zastupovania v arbitrážnych a súdnych konaniach.

    Naši klienti sú pre nás vždy na prvom mieste. Náš úspech je priamo úmerný ich úspechu, preto sa snažíme byť pripravení riešiť potenciálne problémy, skôr než skutočne vzniknú. Cieľom našej práce je dosiahnuť optimálny výsledok pre každého klienta, mysliac pritom i na efektívne vynakladanie jeho finančných prostriedkov a času.